Strona główna

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych, która odbędzie się w dniach 16-17 marca 2017 roku. Celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat społecznej funkcji zasobów mieszkaniowych w nawiązaniu do ekonomicznej koncepcji dóbr publicznych oraz wielowymiarowego zintegrowanego planowania na rzecz poprawy skuteczności polityki mieszkaniowej w ujęciu krajowym i lokalnym.

Zasoby mieszkaniowe niezależnie od formy własność są specyficznym dobrem o cechach dobra publicznego. Ich publiczny wymiar jest w Polsce niedoceniany, niezrozumiały i często powoduje podejmowanie błędnych decyzji politycznych. Rozwiązania prawne dotyczące mieszkalnictwa, zarówno te istniejące, jak i te proponowane, definiują publiczny zasób mieszkaniowy wyłącznie poprzez kryterium własnościowe. Pomoc mieszkaniowa dla najsłabszych ekonomicznie opiera się także na publicznej własności mieszkań oraz publicznym operatorze. Dotychczasowe działania w obszarze gospodarki mieszkaniowej były nieefektywne i nie służyły rozwiązaniu problemów mieszkaniowych kraju. Zmiany wprowadzane obecnie również budzą szereg wątpliwości związanych między innymi z ich celowością oraz skutecznością w zakresie rzeczywistego rozwiązania wyzwań i narosłych problemów.

Zaproszenie skierowane jest do środowisk naukowych, reprezentantów środowiska samorządu terytorialnego oraz lokalnych aktywistów zainteresowanych problematyką szeroko rozumianej gospodarki mieszkaniowej. Mamy nadzieję na podjęcie dyskusji dotyczącej społecznych, przestrzennych i finansowych aspektów mieszkalnictwa oraz promowania dobrych i modelowych rozwiązań w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Partnerem konferencji jest BGK

BGK_Logo_RGB-JPG